Menu
0

Geen producten in de winkelwagen.

Lijkwaden en hun symboliek – Antam Sanskar

Het inwikkelen van een overledene heeft door de geschiedenis heen een enorme rijkdom aan symboliek opgedaan. Allerlei culturen en rituelen hebben deze handeling op hun eigen manier ingevuld, wat de traditie van inwikkelen over de tijd heen veel betekenis heeft gegeven. Elke week delen we een verhaal uit de rijke cultuur van de lijkwade.

Antam Sanskar

In het Sikhisme wordt de dood gezien als een natuurlijk onderdeel van het leven. Voor een Sikh zijn de dood en het leven dicht verbonden, omdat ze beide deel zijn van de cyclus van het menselijk leven dat ‘komt en gaat’. Gedurende het leven is een Sikh zich dan ook constant bewust van de dood, als reden om voldoende te bidden en rechtvaardig te zijn. Antam Sanskar is de naam voor hun afscheidsceremonie, Antam betekent ‘laatste’, en Sanskar betekent ‘rite’. Het lichaam wordt gewassen en door familieleden aangekleed. Samen met de vijf symbolen van het geloof die de overledene ook bij leven bij zich droeg (de karkars), wordt het lichaam vervolgens ingewikkeld in een wit laken of wade. Vervolgens wordt het lichaam gecremeerd en wordt de as in bewegend water uitgestrooid, een mooi symbool voor hoe het bestaan voortbeweegt na de dood. 

Shrouds and symbolism – Antam Sanskar 

Throughout history, shrouding the departed has gained an enormous wealth of symbolism. A multitude of cultures and rituals have shaped this act in their own way, giving the tradition of shrouding a large variety of meanings. Every week, we share a story from the funeral shroud’s rich history.

Antam Sanskar

In Sikhism, death is seen as a natural part of life. To a Sikh, death and life are closely entwined beause they are bothpart of the cycle of life that ‘comes and goes’. During life, a Sikh is constantly aware of death, as a reason to pray enough and to be just. Antam Sanskar is the name of their funeral ceremony, Antam meaning ‘last’ and Sanskar meaning ‘rite’. The body is washed and dressed by members of the family. Together with the five symbols of their faith, which the deceased also carries during life (the karkars), the body is shrouded in a white sheet or shroud. As such, the body is cremated, after which the ashes are scattered in moving water, such as a river. A beautiful symbol for how existance moves on after death.

Facebook Deel op Facebook
Twitter Deel op Twitter
Volg ons op Instagram