Menu
0

Geen producten in je winkelmand.

Resomeren

Een duurzame water crematie, waarbij het natuurlijke verwerkingsproces van het lichaam wordt versneld in water.

resomeren

Eerder schreven we al over resomeren als alternatief voor begraven en cremeren, maar toen leek deze mogelijkheid nog iets van de verre toekomst. Niets was minder waar, want op dit moment worden de eerste machines in Nederland al gebouwd! 

Wat is resomeren?

Resomeren is een vorm van cremeren met behulp van water. Dit woord stamt af van het Griekse woord ‘Resoma’, dat staat voor wedergeboorte. Resomatie wordt ook wel watercrematie of aquamatie genoemd, en werkt door middel van een proces genaamd alkalische hydrolyse.

Bij resomatie wordt, met behulp van een speciale machine, het natuurlijke proces waar je lichaam doorheen gaat wanneer je begraven wordt versneld. Waar dit normaal gesproken tientallen jaren duurt, wordt een lichaam bij alkalische hydrolyse binnen 3 uur verwerkt. Na de behandeling worden de botten vermalen tot poeder dat vergelijkbaar is met as na cremeren. 

Hoe werkt resomeren?

Alkalische hydrolyse werkt als volgt: 

Stap 1: Het lichaam wordt omhuld in een speciale wade of doodshemd. Bij alkalische hydrolyse worden namelijk niet alle soorten vezels afgebroken.

Stap 2: De machine weegt het lichaam en bepaalt automatisch wat de juiste hoeveelheid vloeistof is om het lichaam goed te verwerken.

Stap 3: Een mengsel van 95% water en 5% Kaliumhydroxide wordt toegevoegd, waarna het geheel op 180ºC wordt verwarmd. Doordat er hoge druk op de cabine staat wordt er voorkomen dat het water verdampt. 

Stap 4: Vervolgens wordt de vloeistof gekoeld en afgevoerd. 

Stap 5: De overgebleven botten worden op 120ºC schoon gewassen en het proces wordt afgerond.

Overblijfselen

Na het proces blijven de botten en een restvloeistof over. Van de restvloeistof wordt de pH waarde gemeten en indien nodig aangepast, om het met de juiste waarden het riool in te laten. Zo komt de vloeistof terecht in de Nederlandse waterzuiveringsinstallaties, en wordt het uiteindelijk oppervlaktewater. Interessant genoeg zijn er ook andere opties wat betreft het verwerken van deze restvloeistof. Zo kan er een deel worden meegegeven aan nabestaanden, maar is het eventueel ook bruikbaar voor de bemesting van akkers en het vervaardigen van biogas. Wat betreft de botten, deze zijn zo teer geworden dat ze makkelijk vermalen kunnen worden tot poeder. Ze worden gedroogd en vervolgens verpulverd in een Cremulator, dezelfde machine die gebruikt wordt bij een crematie. 

Waarom kiezen voor resomatie?

Over de hele wereld overlijden er ongeveer 150.000 mensen per dag. Dit aantal neemt toe naarmate de wereldbevolking toeneemt. Er zijn op dit moment al landen, zoals Engeland, waar de dag dat alle begraafplaatsen vol zijn in zicht komt. Dit gebruik van grond voor begraven heeft een enorme milieu impact. Het zou een logische stap zijn om over te stappen op crematie, maar ook dit heeft een enorme impact. Er wordt geschat dat de gemiddelde crematie een milieuafdruk heeft die gelijk staat aan ongeveer 320 kilo CO2. Aan de hand van onderzoek van TNO, geleid door Elisabeth Keijzer, is gebleken dat Resomeren zeven keer minder CO2 uitstoot heeft dan cremeren. Dit maakt resomeren een veel betere optie. 

Bekijk ter vergelijking de tabel met de milieueffecten per uitvaarttechniek, uit het onderzoek van TNO:

Resomeren Milieu impact

In het advies van de gezondheidsraad worden verschillende redenen genoemd waarom een resomatie minder milieu impact heeft dan een crematie:

Daarnaast zijn er een aantal andere voordelen bij een Resomatie: 

Resomeren in Nederland en België

Er wordt verwacht dat Resomeren in Nederland op zijn vroegst eind 2021 mogelijk wordt. Minister Ollongren van Binnenlandse zaken heeft aan de hand van een advies van de Gezondheidsraad een kamerbrief geschreven, die nu in behandeling is. Dit advies komt voort uit een speciaal door de Gezondheidsraad opgestelde commissie met expertise op het vlak van antropologie, milieutechnologie, ethiek, recht en biologische veiligheid. De conclusies zijn deels gebaseerd op een Veiligheidsanalyse van TNO, een onderzoek op basis van een in de Verenigde Staten onderzochte resomatie-installatie. Hieruit kwam onder andere naar voren dat er geen negatieve effecten worden verwacht bij het zuiveren van resomatie-effluent.

Het debat over Resomeren In België moet nog beginnen, vermeldt de directeur van het Antwerps crematorium. Hij schat echter in dat het proces in België ook snel zou kunnen verlopen. Aangezien de wetgeving voor de uitvaartsector in Vlaanderen waarschijnlijk binnen twee of drie jaar herzien zal worden, acht hij dat deze nieuwe techniek dan ook besproken zal worden. 

Resomatiecentrum Minessota

Een resomatie kamer in Bradshaw’s Celebration of Life Centre in Minnesota

Kosten Resomeren

Het is op dit moment nog niet zeker wat de kosten van een Resomatie in Nederland gaan worden. Er zijn partijen die verwachten een budget resomatie aan te gaan bieden voor ongeveer €1450,-. De gemiddelde kosten van resomeren in de Verenigde staten zijn $1.695,- wat gelijk is aan €1.436,88. De uitvaartverzekering wijzer schat in dat de prijs van een Resomatie inclusief uitvaartceremonie op €7.000 uit zal komen. In alle drie de schattingen wordt de prijs van resomeren even hoog als een crematie. Het financiële plaatje is echter wel aantrekkelijker omdat de kist of opbaarplank hergebruikt zou kunnen worden. 

Benodigdheden

Bij alkalische hydrolyse wordt uitsluitend dierlijk materiaal verwerkt. Dit betekent dat kleding die gemaakt is van planten, zoals katoen en linnen, niet mee de machine in kan. Op dit moment is Wikkelgoed bezig met het ontwikkelen van speciale resomatie producten, om ook deze vorm van uitvaart persoonlijk te maken. 

Speciale producten voor Resomeren

Alternatieven

Resomeren is niet de enige opkomende vorm van alternatieve lijkbezorging. Zo is er een methode genaamd Cryomeren, waarbij het stoffelijk overschot wordt gevriesdroogd. Ook kan een lichaam worden omgezet tot vruchtbare grond, een proces dat Humusatie wordt genoemd. Deze beide methoden zijn nog niet toegestaan, maar hier komt misschien verandering in. Minister Ollongren wil de procedure voor het keuren van nieuwe manieren van lijkbezorging vastleggen. Dit gaat het in de toekomst makkelijker maken om te zien welke nieuwe alternatieven een kans hebben om toegelaten te worden. Zo is er op dit moment bijvoorbeeld nog te weinig informatie over humaan composteren om dit in de wet op te nemen. Wanneer de nieuwe toelatingseisen echter duidelijk zijn, kan men gericht de juiste gegevens verzamelen. 

Een uitvaart alternatief dat wél al toegestaan is is natuurbegraven, waarbij het lichaam wordt begraven op een hiervoor toegewezen natuurgebied. Op deze manier worden deze natuurgebieden bij wet beschermd, en komt er geld vrij voor het onderhoud en de ontwikkeling van deze gebieden.