Menu
0

Geen producten in de winkelwagen.

Lijkwaden en hun symboliek – de Odyssee

Het inwikkelen van een overledene heeft door de geschiedenis heen een enorme rijkdom aan symboliek opgedaan. Allerlei culturen en rituelen hebben deze handeling op hun eigen manier ingevuld, wat de traditie van inwikkelen over de tijd heen veel betekenis heeft gegeven. Elke week delen we een verhaal uit de rijke cultuur van de lijkwade.

Lijkwaden in de Odyssee

In het oude Griekenland, net als over de hele wereld gedurende de oudheid, was stof een waardevol materiaal, omdat het enorm arbeidsintensief was om te maken. In staat zijn om te weven werd gezien als een bewijs van een goede opvoeding. In de Odyssee, die naast de Ilias een van de bekendste werken van de Griekse dichter Homerus is, komt een karakter voor genaamd Penelope. Wachtend op de thuiskomst van haar man, na de Trojaanse Oorlog, gebruikt zij het weven van een wade als manier om minnaars op afstand te houden. De wade zou voor haar schoonvader zijn, en ze vertelde de minnaars dat ze een van hen als nieuwe man zou kiezen wanneer de wade af zou zijn. In de nacht haalde ze echter het weefwerk weer uit elkaar, waardoor dit moment nooit zou komen. Dit verhaal toont hoe een wade in de oud-griekse traditie een teken is van trouw en vroomheid. 

Shrouds and symbolism – the Odyssey

Throughout history, shrouding the departed has gained an enormous wealth of symbolism. A multitude of cultures and rituals have shaped this act in their own way, giving the tradition of shrouding a large variety of meanings. Every week, we share a story from the funeral shroud’s rich history.

Funeral Shrouds in the Odyssey

In ancient Greece, and across the entire world during antiquity, fabric was a very valuable material because of being very labor intensive. Being able to weave was a sign of a good upbringing. In the Odyssey, together with the Iliad one of the most famous works of Greek poet Homer, there is a character named Penelope. Waiting for her husband to come home after the Trojan War, she uses the weaving of a shroud as a way to keep suitors at a distance. The shroud was to be for her father in law, and she told her suitors that she would choose one of them as her new husband when the shroud was finished. In the night, however, she would undo the weaving she had done, so this moment would never come. This story shows how, in ancient-greek mythology, a shroud is a sign of loyalty and devotion. 

Facebook Deel op Facebook
Twitter Deel op Twitter
Volg ons op Instagram