Menu
0

Geen producten in de winkelwagen.

Lijkwaden en hun symboliek – Beschilderde lijkwaden

Het inwikkelen van een overledene heeft door de geschiedenis heen een enorme rijkdom aan symboliek opgedaan. Allerlei culturen en rituelen hebben deze handeling op hun eigen manier ingevuld, wat de traditie van inwikkelen over de tijd heen veel betekenis heeft gegeven. Elke week delen we een verhaal uit de rijke cultuur van de lijkwade.

Beschilderde lijkwaden

In Egypte werden de lijkwaden waar overledenen in gewikkeld werden vaak beschilderd. Er zijn verschillende waden gevonden die de beeltenis droegen van de overledene. Bij meerdere van deze beeltenissen houdt de overledene met de ene hand een beker met twee handvatten vast, en met de ander een bloemkrans. Ook is er vaak een soort lotusbloem te zien. Deze bijzondere traditie maakt enorm mooi gebruik van de mogelijkheid om een lijkwade te beschilderen, wat een inspiratie kan zijn voor tegenwoordig. Nou hoeft de schildering natuurlijk niet altijd iemands beeltenis te zijn, maar kan ook een object zijn dat symbolisch is voor de overledene, of gewoon een mooie zelfgemaakte versiering. 

Shrouds and symbolism – Egyptian Mummies  

Throughout history, shrouding the departed has gained an enormous wealth of symbolism. A multitude of cultures and rituals have shaped this act in their own way, giving the tradition of shrouding a large variety of meanings. Every week, we share a story from the funeral shroud’s rich history.

Painted funeral shrouds

In Egypt, the shrouds in which deceased were placed were often painted. Multiple shrouds have been found that carried the picture of the deceased. In a few of these images, the person is holding a double handled cup in one hand, and a garland of flowers in the other. Often, a lotus flower is also visible. This remarkable tradition has a beautiful way of using the possibility to paint a shroud, which can be an inspiration for today. Of course, the drawing does not have to be someone’s image, but could also be an object that is symbolic to the deceased, or just a decorative painting,

Facebook Deel op Facebook
Twitter Deel op Twitter
Volg ons op Instagram