Menu
0

Geen producten in de winkelwagen.

Lijkwaden en hun symboliek – Al-Kafan

Het inwikkelen van een overledene heeft door de geschiedenis heen een enorme rijkdom aan symboliek opgedaan. Allerlei culturen en rituelen hebben deze handeling op hun eigen manier ingevuld, wat de traditie van inwikkelen over de tijd heen veel betekenis heeft gegeven. Elke week delen we een verhaal uit de rijke cultuur van de lijkwade.

Al-Kafan, ‘de lijkwade’

Het inwikkelen van een overledene is in de Islam een belangrijke traditie. Overledenen worden begraven in een Kafan, een eenvoudige witte lijkwade. Deze eenvoud is van groot belang binnen deze traditie, omdat de wade niet duur mag zijn. Het geloof draagt zo sterk de zorg voor je naasten in zich, dat er zelfs in dit laatste omhulsel gedacht wordt dat het geld beter aan iemand gegeven kan worden die het hard nodig heeft. In naam van de overledene wordt er daarnaast ook nog aan liefdadigheid gedaan en wordt er gevast, een vorm van onthouding die gaat over bewustwording van de waarde van wat je hebt. Een bijzondere traditie die uitdraagt te koesteren wat je hebt, en te geven wat je kan missen. 

Shrouds and symbolism – Al-Kafan

Throughout history, shrouding the departed has gained an enormous wealth of symbolism. A multitude of cultures and rituals have shaped this act in their own way, giving the tradition of shrouding a large variety of meanings. Every week, we share a story from the funeral shroud’s rich history.

Al-Kafan, ‘the shroud’

Shrouding the departed is an important tradition in the Islam. The deceased is placed in a Kafan, a plain white funeral shroud. The simplicity of this shroud is of utmost importance, for it may not be too expensive. This faith carries in it such a strong belief in the importance of taking care of your loved ones, that even in this final tunic they keep in mind that the money is better spent on someone who needs it. In the name of the departed, acts of charity are made and the relatives are to fast, a form of abstinence that is about cherishing what you have. A beautiful tradition that is built on cherishing what you have, and giving what you can miss. 

Facebook Deel op Facebook
Twitter Deel op Twitter
Volg ons op Instagram