Begraven zonder kist

Steeds meer mensen kiezen voor begraven zonder kist, om op een zachte en toegankelijke manier afscheid te kunnen nemen. Hoewel we erg gewend zijn aan het gebruiken van een doodskist bij een uitvaart, groeit de behoefte aan een persoonlijker alternatief, zoals een lijkwade.

begraven zonder kist

Begraven zonder kist

Veel mensen weten het niet, maar in Nederland is het al jaren legaal om begravingen te organiseren zonder kist. Er wordt dan gebruik gemaakt van een lijkwade, wat veel minder afstandelijk voelt dan een doodskist met deksel. Een zijden lijkwade, waarin het gestalte van de overledene zichtbaar blijft, heeft bijvoorbeeld een veel toereikender karakter.

Hoewel doodskisten de meest gangbare manier lijken om iemand te begraven, is het idee van een kist voor sommige mensen beklemmend. Met deze gedachte wordt de dood zelf ook meer benauwend, terwijl dat helemaal niet hoeft. Voor een persoonlijkere en warmere overgang van het sterfbed naar de laatste rustplaats kunnen mensen kiezen voor een wade. Lijkwaden zijn makkelijk om te bewaren, dus om nabestaanden te verzekeren van een goede opbaarwijze kunt u ervoor kiezen om al van tevoren een lijkwade te kopen.

Cremeren zonder kist

Ook crematies mogen tegenwoordig georganiseerd worden zonder kist. Hieraan zijn wel verschillende regels gekoppeld, zoals dat de overledene dusdanig bedekt moet zijn dat deze op hygiënische wijze vervoerd en gedragen kan worden. Wanneer er hiervoor een lijkwade en een draagbaar gebruikt worden kan het soms zijn dat er een inschuifplank nodig is. Dit komt omdat opbaarplanken niet altijd een vlakke onderkant hebben, wat vaak verplicht is in crematoria. Het is belangrijk om altijd goed te overleggen met het crematorium dat u op het oog heeft, aangezien de voorschriften vaak per locatie verschillen.

De alternatieven voor een kist

Zoals hierboven aangegeven worden lijkwaden vaak gebruikt als alternatief voor een kist. Kort gezegd is een lijkwade een rechthoekige doek waar de overledene in wordt gewikkeld. Voor de nabestaanden kan dit inwikkelen een prettige en intieme handeling zijn waarmee zij de overledene in deze laatste fase kunnen verzorgen. Wanneer de overledene is opgebaard kunnen de nabestaanden de wade steeds verder sluiten. Dit is een mooi symbool voor het geleidelijke proces van afscheid nemen.

Om lijkwaden te kunnen gebruiken zonder een doodskist is het gebruik van een opbaarplank nodig. Opbaarplanken, of draagbaren, zijn een rechthoekige planken of manden waar een overledene op kan worden gelegd en mee gedragen kan worden.

Lijkwaden zijn doorgaans gemaakt van natuurlijke materialen zoals katoen of zijde en geschikt voor begraven en cremeren. Om begraven te worden op een natuurbegraafplaats dient de kist, lijkwade en kleding van de overledene namelijk van natuurlijk afbreekbaar materiaal gemaakt zijn. Lijkwaden kunnen eveneens gebruikt worden voor crematies. Informeer voor de zekerheid of het crematorium aanvullende regels heeft omtrent het cremeren met een lijkwade.