Fairtrade

Wij staan voor duurzaamheid, milieuvriendelijkheid en fairtrade.

Dat klinkt mooi, maar wat is Fairtrade nu eigenlijk en welke principes liggen eraan ten grondslag? We leggen het graag aan u uit.

Wat is Fairtrade?

Fairtrade betekent ‘eerlijke handel’. Dit houdt in dat arbeiders een eerlijk loon krijgen, voorfinanciering kunnen ontvangen en dat er continuïteit in afname wordt geboden. Daarnaast moet er sprake zijn van menswaardige en milieuvriendelijke werkomstandigheden. Er mag geen sprake zijn van kinderarbeid of extreem lange werkdagen. Een product mag pas zo genoemd worden als alle partijen die deel uitmaken van de handelsketen kunnen aantonen dat zij aan de principes van Fairtrade voldoen.

fairtrade

Fairtradeprincipes

  1. Kansen bieden aan kansarme producenten De leveranciers kopen hun producten van producenten die een steun in de rug kunnen gebruiken. Hiermee steunen zij de ontwikkeling van deze producenten.
  2. Transparantie Alle partijen in de handelsketen zijn helder, transparant en voeren een inzichtelijke administratie.
  3. Eerlijke handelsvoorwaarden Ter overbrugging van de periode tussen bestelling en betaling wordt partners een voorfinanciering van max 60% geboden. Om duurzame ontwikkeling te stimuleren onderhoudt Fairtrade hun handelsrelaties minstens 5 jaar. Hiernaast biedt Fairtrade ook een ontwikkelingspremie aan.
  4. Verantwoorde prijzen, leefbare lonen Om te zorgen voor aanvaardbaar loon voor werknemers betaalt Fairtrade handelspartners een prijs die boven de kostprijs ligt.
  5. Geen kinderarbeid, geen gedwongen arbeid Er wordt onder de 16 jaar geen arbeid toegestaan. Als kinderen boven deze leeftijd meehelpen mag dit niet ten koste gaan van scholing, gezondheid en tijd om te spelen.
  6. Gelijke kansen Bij gelijk werk heeft iedere producent en werknemer recht op gelijke beloning.
  7. Verantwoorde arbeidsomstandigheden In alle werkplaatsen zijn de arbeidsvoorwaarden minstens volgens de nationale of internationale wetgeving. Deze voorwaarden gaan over werktijden, overuren, vakantie, ziekteverlof en pensioen.
  8. Capaciteitsopbouw Fairtrade ondersteunt en stimuleert de mogelijkheid tot capaciteitsopbouw van hun handelspartners.
  9. Zorg voor het milieu Er wordt verantwoord gebruik gemaakt van natuurlijke hulpbronnen en er is verantwoord beheer van afval.
  10. Promotie van Fairtrade Elke partner in de handelsketen werkt volgens deze principes. Zij informeren hun klanten en leveranciers over de waarde van deze richtlijnen.

De Fairtrade lijkwade

Onze Fairtrade lijkwade is een product dat volledig aan de bovenstaande principes voldoet. Hier zijn wij trots op. We zijn blij dat we op deze manier iets kunnen betekenen voor de medemens en voor de natuur. Deze bijzondere lijkwade wordt gemaakt in Nepal. Hier wordt de wade met de hand geweven in een kleine weverij waar 60 mensen werken. Zij werken er voor een goed loon en onder goede omstandigheden. De katoen is ongebleekt en heeft daardoor een mooie natuurlijk ecru kleur.

Afscheid nemen met een goed gevoel

Wij vinden het een mooi gegeven dat iemand aan de andere kant van de wereld aan een natuurlijke uitvaart heeft meegeholpen en hier zelf van kan leven. Door de keuze voor de juiste producten kunt u veel betekenen voor een betere wereld.