Menu
0

Geen producten in de winkelwagen.

Lijkwaden en hun symboliek – Wachtend op de lucht

Het inwikkelen van een overledene heeft door de geschiedenis heen een enorme rijkdom aan symboliek opgedaan. Allerlei culturen en rituelen hebben deze handeling op hun eigen manier ingevuld, wat de traditie van inwikkelen over de tijd heen veel betekenis heeft gegeven. Elke week delen we een verhaal uit de rijke cultuur van de lijkwade.

Wachtend op de lucht

In het huidige Peru leefde er al voor de Incas een grote samenleving genaamd de Chachapoya, ook wel de ‘Cloud Warriors’ genoemd. Van wat archeologen hebben kunnen achterhalen, lijkt deze samenleving hiërarchieën te hebben gemeden. Hun manieren van begraven, al waren ze erg uitgebreid, waren erg egalitair. De overledenen van de Chachapoya werden zo dicht bij de hemel begraven als mogelijk was, wat resulteerde in enorm hooggelegen grafplaatsen in de bergen. De lichamen werden gemummificeerd en ingewikkeld in geweven waden, een expertise van de Chachapoya, en op een klif opgesteld, bijna alsof ze daar wachtten op iets dat uit de lucht zou komen om ze thuis te brengen. Het zal onnoemelijk veel werk geweest zijn om de overledenen op deze hoogte te krijgen, en daar een eerbiedige plek voor ze te creëren. Vanuit deze traditie wordt de lijkwade een teken van gelijkwaardigheid, en een bijzondere getuigenis van hoe ver mensen bereid zijn te gaan in naam van eerbied.  

Shrouds and symbolism – Waiting for the sky 

Throughout history, shrouding the departed has gained an enormous wealth of symbolism. A multitude of cultures and rituals have shaped this act in their own way, giving the tradition of shrouding a large variety of meanings. Every week, we share a story from the funeral shroud’s rich history.

Waiting for the sky

Long before the Incas lived in what is currently known as Peru, there was a large civilisation called the Chachapoya, also known as the ‘Cloud Warriors’. As far as archeologists have been able to uncover, it seems as though this civilisation avoided hierarchies. Their ways of burial, as extensive as they were, were very egalitarian. The Chachapoyan deceased were ‘buried’ as close to the heavens as possible, which resulted in burial places high up in the mountains. The bodies were mummified and shrouded in handwoven linen, an expertise of the Chachapoyan people. They were then lined up by a cliff, as if there were waiting for something from the sky to come down and bring them home. It must have been an enormous amount of work to create these burial places, and, getting the departed up there. This tradition leaves a mark on the symbolism of the shroud as being a sign of equality, and a witness to the length that people are willing to go in the name of reverence. 

Facebook Deel op Facebook
Twitter Deel op Twitter
Volg ons op Instagram