Menu
0

Geen producten in de winkelwagen.

Lijkwaden en hun symboliek – La sacra Sindone.

Het inwikkelen van een overledene heeft door de geschiedenis heen een enorme rijkdom aan symboliek opgedaan. Allerlei culturen en rituelen hebben deze handeling op hun eigen manier ingevuld, wat de traditie van inwikkelen over de tijd heen veel betekenis heeft gegeven. Elke week delen we een verhaal uit de rijke cultuur van de lijkwade.

La sacra Sindone, ‘de heilige lijkwade’

Al is het in het Christendom geen gebruik, zien we de lijkwade wel terug in het verhaal van Jezus Christus in de Bijbel: ‘En na een stuk linnen gekocht te hebben nam hij Hem af, wikkelde Hem in het stuk linnen en legde Hem in een graf dat uit een rots was gehouwen, en hij wentelde een steen voor de ingang van het graf’ (Markus 15:46). In het doek werd een mengsel van Mirre en Aloë (kostbaar, heerlijk ruikend hout) bij het lichaam gelegd, twee elementen van heilige zalfolie. Dit bijleggen van geurende specerijen is een bijzonder ritueel, ook voor mensen buiten dit specifieke geloof. Er wordt niet vaak nagedacht over geur bij een uitvaart, terwijl het iets is wat enorm sprekend herinneringen naar boven kan brengen. 

De heilige lijkwade

Shrouds and symbolism – La sacra Sindone

Throughout history, shrouding the departed has gained an enormous wealth of symbolism. A multitude of cultures and rituals have shaped this act in their own way, giving the tradition of shrouding a large variety of meanings. Every week, we share a story from the funeral shroud’s rich history.

La sacra Sindone, ‘the holy shroud’

Even though it is not a tradition in Christianity, the use of a funeral shroud is found in the story of Jesus Christ in the Bible: ‘So Joseph bought some linen cloth, took down the body, wrapped it in the linen, and placed it in a tomb cut out of rock. Then he rolled a stone against the entrance of the tomb’ (Markus 15:46). A mixture of Mirre and Aloë (precious and fragrant wood)  was placed inside the shroud, two elements of holy ointment. Adding such fragrant spices is a remarkable ritual, even for people outside this specific religion. It is not often that such attention is given to smell during a funeral, even though it can trigger memories like nothing else.

Facebook Deel op Facebook
Twitter Deel op Twitter
Volg ons op Instagram