Menu
0

Geen producten in je winkelmand.

Dichterbij dan verwacht: Resomeren

Een nieuw alternatief

Eerder schreven we al over resomeren, of alkalische hydrolyse, als potentieel alternatief voor begraven en cremeren, waarbij het lichaam wordt opgelost in vloeistof. Toen leek deze mogelijkheid echter nog iets van de verre toekomst, maar wellicht komt deze toekomst al snel dichterbij! Minister Ollongren van Binnenlandse zaken heeft namelijk aan de hand van een advies van de Gezondheidsraad besloten om Resomeren juridisch mogelijk te maken. 

Resomeren

Wat maakt dat deze nieuwe vorm van lijkbezorging interessant is naast cremeren en begraven? Deze nieuwe techniek doet minder beslag op eindige grondstoffen, heeft minder schadelijke emissies en neemt minder beslag op beschikbare ruimte, blijkt uit het advies van de Gezondheidsraad. Tevens voldoet het proces, indien juist uitgevoerd, aan de wettelijke eisen voor “veiligheid, waardigheid en duurzaamheid”. 

Regulier cremeren en begraven

Over de hele wereld overlijden er ongeveer 150.000 mensen per dag. Dit aantal neemt toe naarmate de wereldbevolking toeneemt. Er zijn op dit moment al landen, zoals in Engeland, waar het moment dat alle begraafplaatsen vol zijn in zicht komt. Dit gebruik van grond voor begraven heeft een enorme milieuimpact. Het zou een logische stap zijn om dan over te stappen op crematie, maar ook dit heeft een enorme impact. Er wordt geschat dat de gemiddelde crematie een milieuafdruk heeft die gelijk staat aan ongever 320 kilo CO2. Aan de hand van onderzoek van het NTO, geleid door Elisabeth Keijzer, is gebleken dat Resomeren zeven keer minder CO2 uitstoot heeft dan crematie. Dit maakt resomeren een veel betere optie om op over te stappen. Ter vergelijking in een tabel met de kosten van het compenseren van de milieu uitstoot: 

Alkalische hydrolyse is eigenlijk het natuurlijke proces waar je lichaam doorheen gaat wanneer je begraven wordt, maar dan versneld. De machines creëren de omstandigheden waarin dit proces slechts 90 minuten duurt. Dat terwijl dit proces normaal gesproken tientallen jaren duurt.

Stap 1
De machine weegt het lichaam, en bepaalt automatisch wat de juiste hoeveelheid vloeistof is om het lichaam goed te verwerken.

Stap 2
Een mengsel van water en Kaliumhydroxide wordt toegevoegd, waarna het geheel tussen de 60 en 90 minuten op 150ºC wordt verwarmd.

Stap 3
De vloeistof wordt gekoeld en afgevoerd

Stap 4
De overgebleven botten worden 20 minuten op 120ºC gewassen, en het proces wordt afgerond.

De overblijfselen

Na het proces blijven de botten en een restvloeistof over. Hiervan wordt de pH waarde getest, en indien nodig aangepast, om het met de juiste waarden het riool in te laten. Interessant genoeg zijn ook andere wat betreft het verwerken van deze restvloeistof. Zo kan er een deel worden meegegeven aan nabestaanden, maar is het eventueel ook bruikbaar voor de bemesting van akkers en het vervaardigen van biogas. Wat betreft de botten, deze zijn zo teer geworden dat ze makkelijk vermalen kunnen worden tot poeder. Ze worden gedroogd en vervolgens verpulverd in een Cremulator, dezelfde machine die hiervoor gebruikt wordt bij een crematie. 

De Gezondheidsraad 

Dit advies komt voor uit een speciaal door de Gezondheidsraad opgestelde commissie met expertise op het vlak van antropologie, milieutechnologie, ethiek, recht en biologische veiligheid. De conclusies zijn deels gebaseerd op een Veiligheidsanalyse van de TNO, een onderzoek op basis van een in de Verenigde Staten onderzochte resomatie-installatie. Hieruit kwam onder andere naar boven dat er geen negatieve effecten worden verwacht bij het zuiveren van resomatie-effluent.

Hoe verder? 

Het streven is op dit moment om het wetsvoorstel voor de zomer van 2021 in consultatie te brengen. Hier moet het voorstel goedgekeurd worden door de Tweede en de Eerste Kamer, waarna de benodigde apparatuur door uitvaartbedrijven kan worden aangeschaft. Hiernaast wil minister Ollongren de procedure voor het keuren van nieuwe manieren van lijkbezorging vastleggen. Dit gaat het in de toekomst overzichtelijk maken welke nieuwe alternatieven een kans hebben om toegestaan te worden. Zo is er op dit moment bijvoorbeeld nog te weinig informatie beschikbaar over humaan composteren om dit in de wet op te nemen, maar kan de benodigde informatie nu makkelijker vergaard worden. 

Facebook Deel op Facebook
Twitter Deel op Twitter
Volg ons op Instagram