Privacyverklaring Wikkelgoed

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze verklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt of informatie opvraagt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Wikkelgoed, gevestigd te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wikkelgoed respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Wikkelgoed verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Eventueel uitvaartverzorger
Eventueel uitvaartverzekering

Communicatie

Wanneer u mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij die hiervoor gecertificeerd is. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wikkelgoed gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Doeleinden

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wikkelgoed verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw bestelling
Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclameboodschap
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om goederen en diensten bij u af te leveren

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld die niet voor u van belang zijn. Voor de afhandeling van facturen is het vaak noodzakelijk onze informatie met derden te delen. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden.

Bewaartermijn

Wikkelgoed bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar voor de alle verzamelde persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wikkelgoed en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ons zakelijke mailadres.

Extra informatie Google Analytics

Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics. Hiervoor hebben wij een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten. Om uw privacy te beschermen wordt hiervoor uw laatste octet van het ip-adres gemaskeerd. Tevens hebben wij het delen van gegevens met derden uitgeschakeld. Met de acceptatie van onze cookie-wall geeft u hier toestemming voor.

Bij vragen neemt u a.u.b. contact met ons op.