Wat zijn de risico’s van grafrecht voortijdig kopen?

Een risico bij grafrecht voortijdig kopen is dat wanneer de mensen in uw omgeving er niet vanaf weten, zij er geen gebruik van kunnen maken. Maakt u bijvoorbeeld de keuze voor een eeuwigdurende ligplaats, zoals bij natuurbegraven vaak het geval is, bespreek dat dan alvast goed met de mensen om u heen, zodat zij daar zorg voor kunnen dragen. Ook mag een graf, onder specifieke omstandigheden, geruimd worden zonder toestemming van de grafgerechtigde. Dit mag echter alleen als er geen contact kan worden gelegd met de grafrechtige, dus draag er zorg voor dat de begraafplaats de juiste gegevens in handen heeft.