Wat zijn de risico’s van grafrecht voortijdig kopen?

Een risico bij grafrecht voortijdig kopen is dat wanneer de mensen in uw omgeving er niet vanaf weten, zij er geen gebruik van kunnen maken. Maakt u de keuze voor een ligplaats, op bijvoorbeeld een natuurbegraafplaats, bespreek dat dan alvast goed met de mensen om u heen, zodat zij daar zorg voor kunnen dragen. Ook mag een graf, onder specifieke omstandigheden, geruimd worden zonder toestemming van de grafgerechtigde. Dit mag echter alleen als er geen contact kan worden gelegd met de grafrechtige.