Menu
0

Geen producten in de winkelwagen.

Lijkwaden en hun symboliek – Antyesti

Het inwikkelen van een overledene heeft door de geschiedenis heen een enorme rijkdom aan symboliek opgedaan. Allerlei culturen en rituelen hebben deze handeling op hun eigen manier ingevuld, wat de traditie van inwikkelen over de tijd heen veel betekenis heeft gegeven. Elke week delen we een verhaal uit de rijke cultuur van de lijkwade.

Antyesti

In de Hindoeïstische traditie moet de familie van de overledene zelf het lichaam klaarmaken. Dit houdt in dat zij het lichaam zelf wassen, en in een wade plaatsen voor de dienst. Wanneer de overledene een man of een weduwe is, dan wordt er gebruik gemaakt van een witte wade. Getrouwde vrouwen worden in hun trouwjurk gekleed en in een oranje wade gewikkeld. Hoewel het fysieke lichaam sterft, wordt er geloofd dat de individuele ziel geen begin en geen einde heeft. Deze kan een ander lichaam vinden door reïncarnatie, en uiteindelijk samensmelten met Brahman, ‘eenheid’. Antyesti is een samengesteld woord in het Sanskrit, bestaande uit antya en isti, ‘laatste’ en ‘offer’. Dit laatste ‘offer’ wordt voltooid met de crematie van het lichaam. De gedachte achter deze ceremonie stamt uit Vedische tradities waar werd geloofd dat Agni, de vuurgod en boodschapper tussen de goden en mensen, de ziel van de overledene zou begeleiden. 

Shrouds and symbolism – Antyesti 

Throughout history, shrouding the departed has gained an enormous wealth of symbolism. A multitude of cultures and rituals have shaped this act in their own way, giving the tradition of shrouding a large variety of meanings. Every week, we share a story from the funeral shroud’s rich history.

Antyesti

In Hindu tradition, the family of the deceased is to prepare the body themselves. This means that they are the ones who wash the body, and envelop it in a shroud for the service. If the deceased is a man or a widow, this shroud is white. Married women are dressed in their marriage dress and enveloped in an orange shroud. Even though the physical body dies, the belief is that the individual soul has neither a start nor a beginning. It is to find another body through reincarnation, and is eventually to converge with Brahman, ‘unity’. Antyesti consists of the two Sanskrit words antya and isti, respectively meaning ‘final’ and ‘sacrifice’. This final sacrifice is competed by cremating the body. This tradition originated in the Vedic traditions, where they believed that Agni, the god of fire and the messenger between gods and humans, would guide the soul of the deceased.  

Facebook Deel op Facebook
Twitter Deel op Twitter
Volg ons op Instagram