Menu
0

Geen producten in de winkelwagen.

Via Humana

  1. Home
  2. »
  3. Via Humana
Contact Information
Address:
Kastanjelaan 10, Nunspeet, Nederland, 8071 AN
Description:

Via Humana; omdat liefde niet ophoudt waar het leven eindigt

Graag stellen wij u voor aan Dirk Timmer van Via Humana:

Mijn visie

Vanuit mijn visie dat uitvaartbegeleiding zich zou moeten richten op het optimaal begeleiden van de nabestaanden heb ik de stap genomen om dit in de praktijk uit te gaan voeren. Daarin heb ik geen protocollen, standaarden of modellen. Alles wordt bepaald door dat waar de nabestaanden behoefte aan hebben. Elke uitvaart is dan ook maatwerk en vraagt van mij een goed invoelen van de behoeften van de naasten. In mijn ogen is het belangrijk dat de uitvaart kloppend is zowel bij de naasten als bij de overledene. Dat vereist onder andere bewuste keuzes van de nabestaanden. Dat betekent ook dat de familie een adequate voorlichting krijgt over de mogelijkheden die er voor hen zijn, zonder ze te overspoelen met een veelheid aan informatie. Verder merk ik graag op dat in mijn visie het belangrijk is om te ondernemen zonder winst te maken op producten en diensten van derden. Hierover leest u onderaan de pagina meer.

Via Humana

Via Humana is latijn voor “de weg van de mens”. En de weg van de mens, daar hoort het overlijden nu eenmaal bij. Daarbij willen we met deze naam ook uitdrukken dat we ons in de eerste plaats als mensen zien die andere mensen terzijde staan, een stukje van hun weg met hen gaan, ten tijde van een groot verdriet in hun leven. Bovendien moet vanaf overlijden tot na de uitvaart het voor de nabestaanden een weg zijn die past bij wie zij zijn als mens.

Iedereen is welkom

We begeleiden uitvaarten van alle mensen die daarom vragen, ongeacht hun achtergrond, cultuur of levensovertuiging. De meest voorkomende uitvaarten in mijn werkgebied zijn (in willekeurige volgorde) protestant, katholiek of niet-religieus van aard. Daarnaast heb ik ervaring met Surinaamse, Antilliaanse, Indische (Indonesische) en moslim uitvaarten. Een aantal bijzondere ervaringen heb ik verwerkt in columns, zie https://www.viahumana.nl/columns/

Het begin

Ruim twintig jaar geleden ben ik begonnen als stervens- en rouwbegeleider. Dat betekende dat ik ook vaak bij uitvaarten betrokken werd. In die tijd heb ik de visie ontwikkeld dat het verzorgen van een uitvaart niet alleen het goed zorgen voor de overledene zou moeten omvatten, maar meer nog het goed begeleiden van de naasten van de overledene zodat deze zo goed mogelijk afscheid nemen. Dat is van groot belang voor het rouwproces, dat voor ieder anders verloopt, en waarvan niemand kan vertellen hoe het moet. In mijn visie begint dat rouwproces niet pas na de uitvaart, maar na het overlijden. Een goede periode van afscheid nemen betekent een goede start van het rouwproces.

De toekomst

Uitvaarten worden steeds persoonlijker, en daarin zullen de kleine uitvaartverzorgers een grote rol spelen omdat die nu eenmaal flexibeler opereren dan de groteren. Graag zou ik in de toekomst zien dat de uitvaartverzorgers zich meer gaan zien als zorgverlener.

Ondernemen zonder winst op producten

Verder merk ik graag op dat in mijn visie het belangrijk is om te ondernemen zonder winst te maken op producten en diensten van derden. Dat de uitvaartwereld anders gewend is, is vanuit historisch perspectief goed te begrijpen. Ik zie echter de rol van de uitvaartverzorger heden ten dage anders dan zeg zestig jaar geleden. Toen ging het om het netjes verzorgen en begraven van de overledene. Nu is dat in mijn visie een – weliswaar belangrijk – onderdeel van het werk, dat met name gaat over het begeleiden van nabestaanden in de dagen van het laatste afscheid. In deze visie is de uitvaartondernemer bovenal een zorgverlener. Dat is de achtergrond voor mijn drie redenen om te werken zonder opslag, provisie of winst op producten en diensten van derden.

1. De reputatie van de uitvaartwereld

De uitvaartwereld heeft door de manier van opereren van een aantal uitvaartondernemers een slechte naam gekregen, onder meer als geldwolf met ongehoorde winsten op bijvoorbeeld kisten. Door bekend te maken zonder deze winsten te werken en door bereid te zijn de familie ook de onderliggende facturen in te laten zien wil ik het vertrouwen, tenminste in mijn onderneming, herstellen. Werken zonder winst op ingekochte producten en diensten is de eenvoudigste manier om werkelijk transparant te worden.

2. Geen bewuste of onbewuste sturing

Bij het begeleiden van een familie in de keuzes die ze moet maken wil ik er zeker van zijn dat er bij mij geen bewuste of onbewuste psychologische prikkel is om mensen een bepaalde richting in te sturen. Door geen provisie te ontvangen op wat dan ook maakt het mij daadwerkelijk niet uit welk product en van welke leverancier er door de familie gekozen wordt. Ter illustratie: het aantal opbaringen met thanatopraxie is in mijn praktijk aanzienlijk hoger dan gemiddeld. Dat komt naar mijn idee omdat ik de mensen voorlicht over de verschillende opbaarmogelijkheden en ze daar dan de vrije keuze in laat, terwijl het gebruik in de uitvaartwereld is dat er gekoeld wordt – veel uitvaartverzorgers hebben zelf koelingen – tenzij de nabestaanden zelf om iets anders vragen. Maar wie van de nabestaanden kent die andere mogelijkheden als we ze niet voorlichten?

3. De Uitvaartondernemer als zorgverlener

Ik zie de uitvaartondernemer graag als zorgverlener, net als bijvoorbeeld een arts of een ziekenhuis. Het is in zorginstellingen normaliter niet zo dat er winst gemaakt wordt op verband en dergelijke. De wetgever heeft dit herkend en erkend in het BTW vrijstellen van zowel de medische zorg als de uitvaartverzorging. Het werken zonder provisie of marge en het gehele inkomen verdienen uit de aannamesom helpt de uitvaartverzorger in het bewustzijn van het zorgverlener zijn.

Als Via Humana hebben we dan ook als eerste en enige in de regio het keurmerk “Eerlijke Uitvaarten – 100% transparant” mogen ontvangen.

Send message to moderator