Menu
0

Geen producten in de winkelwagen.

Natuurbegraafplaats Zomerlanden

  1. Home
  2. »
  3. Natuurbegraafplaats Zomerlanden
Contact Information
Address:
Boonsweg 117, 3274 LH Heinenoord, Nederland, 3274 LH
Description:

Natuurbegraafplaats Zomerlanden

Respect voor mens en natuur

In het noorden van de Hoeksche Waard ligt Natuurbegraafplaats Zomerlanden. Een eeuwigdurende rustplaats waar respect voor mens en natuur hand in hand gaan. Zomerlanden is gesitueerd in een bestaand oeverbos, grenzend aan de Oude Maas en het polderlandschap. Dankzij de aanplant van diverse inheemse bomen, groeit Zomerlanden uit tot een natuurgebied met een gevarieerde flora en fauna. Natuurbegraafplaats Zomerlanden biedt u een plek midden in de natuur om van de rust te genieten, te herdenken en te herinneren.

Natuurbegraafplaats Zomerlanden1

Een blijvende, zelfgekozen plek

Op Natuurbegraafplaats Zomerlanden bent u vrij een eigen plek te kiezen in de natuur. We meten het graf in met exacte coördinaten, zodat het altijd terug te vinden is. Daarbij bieden we eeuwigdurende grafrust. Dit past bij de gedachte om de natuur zo min mogelijk te verstoren. Na de begrafenis wordt het graf niet meer aangeraakt en dus ook nooit geruimd. De natuur ontfermt zich over de graven. Op Zomerlanden behouden nabestaanden altijd een bijzondere plek om naar terug te keren.

Natuurbegraafplaats Zomerlanden door de jaren heen

Het gebied in en rondom Zomerlanden is in sterke mate gevormd onder invloed van rivier en menselijk handelen. Het natuurgebied wordt omringd door de Oude Maas die unieke zoetwatergetijden kent. Het ruige bosgebied is omstreeks 1900 ingepolderd en heeft plaats gemaakt voor polderlandschap. Bij de inpolderingen zijn de oude kreken in stand gehouden als watergang. Door hun kronkels zijn ze nog altijd kenmerkend voor het landschap. Tussen 1960 en 1980 is het gebied opgehoogd om de Heinenoordtunnel te realiseren. Het gebied heeft door de ophoging een vruchtbare bodem met een laag grondwaterpeil gekregen. Het vormt daarmee een ideale locatie voor natuurontwikkeling en natuurbegraven.

Natuurbegraafplaats Zomerlanden1

Natuurwaarden

In de jaren zestig is hier een bos van voornamelijk essen aangeplant. Dit heeft een beperkte biodiversiteit opgeleverd en helaas ook ziekte en onderontwikkeling van het bos. In het voorjaar van 2021 is het bos aangeplant met ongeveer zesduizend jonge boompjes. Er is bewust gekozen voor diverse inheemse soorten om meer gelaagdheid en licht te creëren. Denk hierbij aan de treurwilg, de linde, de hazelaar en de Gelderse roos. Het realiseren van openheid in het bos biedt kansen om een mantel- en zoomvegetatie tot ontwikkeling te laten komen. Hierdoor ontstaat een gevarieerd bos dat niet alleen een grote meerwaarde biedt voor de beleving, maar ook voor de ecologie.

De voorzieningen op de natuurbegraafplaats

Natuurbegraafplaats Zomerlanden bouwt aan goede voorzieningen zoals een ruim ontvangsthuis en houten bankjes in het bos. Vanaf eind 2021 is het mogelijk om in het ontvangsthuis ceremonies te faciliteren.

Natuurbegraafplaats zomerlanden 3

Wikkelgoed en natuurbegraven

Om een product te mogen gebruiken op een natuurbegraafplaats moet deze volledig natuurlijk afbreekbaar zijn. Dit houdt in dat geverfde materialen vaak niet toegestaan zijn, net als producten waarbij lijm is gebruikt. In het overzicht van onze lijkwaden en opbaarplanken kunt u filteren op Natuurbegraven om te zien welke producten hiervoor geschikt zijn.

Tarieven Natuurbegraafplaats Zomerlanden

Benieuwd naar de kosten van natuurbegraven? Vergelijk de tarieven van alle natuurbegraafplaatsen.

Send message to moderator