Regels natuurbegraafplaats

Als voorstander van alternatieve manieren van begraven informeren we u graag over natuurbegraafplaatsen. Waar moet je rekening mee houden als je een natuurbegraafplaats overweegt? Alles over de zorg voor de natuur, grafmonumenten en toegankelijkheid.

Regels natuurbegraafplaats: aandacht voor de natuur

In de regels natuurbegraafplaats staat de zorg voor de natuur op de eerste plaats. Dit maakt dat hun reglementen erg gericht zijn op natuurbehoud. Zo mogen er wat betreft kisten, urnen of lijkwaden uitsluiten natuurlijk afbreekbare materialen worden gebruikt. Hierbij kunt u denken aan onze Opbaarplanken en onder andere onze Zachte wade van biologisch katoen. Wat betreft urnen zijn er ook veel opties, zoals de van wad tot wad urn en verscheidene urnen voor begraafplaatsen. De kleding van de overledene moet vaak ook natuurlijk afbreekbaar zijn. Hoe strikt deze regels zijn verschilt per begraafplaats, sommigen raden het gebruik van schadelijke stoffen simpelweg af. Informeer altijd goed met de begraafplaats die u op het oog heeft, helemaal wanneer er sprake is van protheses en pacemakers.

Grafmonumenten en herdenking

Uit dezelfde zorg voor natuur volgt ook het feit dat grote stenen grafmarkeringen niet toegestaan zijn. Wanneer het gebied namelijk vol zou staan met grafstenen gaat het natuurlijke karakter van de natuurbegraafplaats verloren, én is het schadelijk voor de omgeving. De begraafplaatsen bieden daarom vaak verschillende alternatieven aan, zoals een boomschijf, zwerfkei of plant, maar soms blijven de graven volledig ongemarkeerd. In dat geval wordt de precieze ligplek vastgelegd met behulp van GPS-coördinaten. Wat betreft het leggen van bloemen geldt er meestal dat er twee weken na de uitvaart geen bloemen meer bij een graf mogen worden gelegd.

 

Regels natuurbegraafplaatsen

Asverstrooiing en andere rituelen

Het verstrooien van as is niet toegestaan op natuurbegraafplaatsen. Het kleinschalig strooien van as is niet per se schadelijk, maar wanneer het herhaaldelijk op dezelfde plek gebeurt gaat dit ten koste van de natuur. Wat betreft andere rituelen, zoals het inwijden van grond, zijn de begraafplaatsen erg open, ongeacht geloof of levensovertuiging. Wel wordt er gevraagd om wat betreft geluid rekening te houden met de anderen op de begraafplaats, en uiteraard om rekening te houden met de natuur.

Toegankelijkheid

De begroeiing op natuurbegraafplaatsen wordt zoveel mogelijk de vrije loop gelaten, maar er wordt altijd rekening gehouden met de toegankelijkheid voor de bezoekers. Over het hele terrein zijn er duidelijke paden aanwezig, waarvan meestal een deel verhard is. Aangezien de natuurgebieden vaak zowel stukken bos als stukken veld hebben, zijn sommige delen van het terrein makkelijker toegankelijk dan andere. De liglaats kan tijdens een wandeling over het terrein worden uitgekozen. Mocht u rekening willen houden met mensen die slecht ter been zijn dan kunt u dit meenemen in uw keuze.

Openingstijden

De meeste natuurbegraafplaatsen zijn zoals gewoonlijk van zonsopgang tot zonsondergang open. Sommige begraafplaatsen hanteren een openingstijd van 10.00 tot 18.00, zodat er wegens onderhoud en veiligheid altijd iemand aanwezig is. In het weekend gelden er in dat geval vaak kortere openingstijden, net zoals op feestdagen. Deze tijden verschillen per begraafplaats, dus wanneer u van plan bent om een bezoek te maken kunt u het beste hun eigen website raadplegen. Meestal hebben natuurbegraafplaatsen ook speciale bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de stiltewandeling in het Bergerbos, de maandelijkse rondleidingen bij Hillig Meer en de lichtjesavond bij Maashorst:

 

regels natuurbegraafplaats