Een zachte uitvaart

Ik wil mijn lijkwade nu al aanschaffen en wil hem bewaren totdat ik kom te overlijden, kan dat? Ik ben van plan nog heel lang te leven?

Een lijkwade kun je heel lang bewaren. Vroeger zat er bij de uitzet van een meisje, dat ging trouwen, een doodshemd. Er zijn ook nog stukjes stof bewaard uit de Egyptische tijd +/- 2000 jaar oud.

Terug